Chào mừng bạn đến với
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 2008 và trở thành Công ty Đại chúng từ cuối năm 2015.

Sản phẩm chính

Chứng chỉ

Đối tác