20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2012 6.5
2012 8
2012 10.2
2012 13.2
2012 14.1
2012 17.8

Doanh thu (triệu USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
100%

2004 - 2013

95%

2014

70%

2015

70%

2016

70%

2017

Nội địa Xuất khẩu

Cơ cấu thị trường qua từng năm

2004
Nhà máy Bao bì Hương Phong đi vào hoạt động
2008
Đổi tên thành bao bì Đạm Phú Mỹ. Sản lượng đạt 16 triệu bao phân bón/năm
2012
Hoàn thành dự án mở rộng nhà xưởng lần đầu tiên và năng suất đã đạt 45 triệu bao/năm
2014
Mở rộng thị trường sản phẩm mới: bao Jumbo, bao BOPP, bao shopping
2015
Trở thành công ty cổ phần vào cuối năm 2015. Phát triển thêm nhiều sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và các thị trường quốc tế khác
2017
Hoàn thiện dây chuyền sản xuất bao FIBC.
Năng xuất đạt 700.000 bao/năm. Thành viên của Sedex

Giới thiệu về Công ty

Công ty Cổ phần bao bì Đạm Phú Mỹ được thành lập vào năm 2004. Sau nhiều năm kinh nghiệm, sản phẩm của chúng tôi 40% phân phối cho ngành bao bì phân bón, 60% sản lượng sản xuất xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới.

 

Thị trường chính:

 • Nội địa: Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP
 • Nước ngoài:
  • Italia
  • Anh
  • Hàn Quốc
  • Thái Lan
  • Và một số nước châu Á khác.
 120

Máy dệt dạng ống, 6 thoi, kích thước từ 40 - 75 cm

16

Máy dệt 6 thoi dạng ống, kích thước từ 80 - 120 cm.

3

Máy tạo sợi, 500 tấn/tháng

3

Máy tạo sợi chuyên phục vụ cho sợi FIBC

Chứng chỉ