20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2012 6.5
2012 8
2012 10.2
2012 13.2
2012 14.1
2012 17.8

Doanh thu (triệu USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
100%

2004 - 2013

95%

2014

70%

2015-2017

50%

2022

40%

2023

Nội địa Xuất khẩu

Cơ cấu thị trường qua từng năm

Giới thiệu về Công ty

Công ty Cổ phần bao bì Đạm Phú Mỹ được thành lập vào năm 2004. Sau nhiều năm kinh nghiệm, sản phẩm của chúng tôi 40% phân phối cho ngành bao bì phân bón, 60% sản lượng sản xuất xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới.

 

Thị trường chính:

 • Nội địa: Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP
 • Nước ngoài:
  • Italia
  • Anh
  • Hàn Quốc
  • Thái Lan
  • Và một số nước châu Á khác.
 120

Máy dệt dạng ống, 6 thoi, kích thước từ 40 - 75 cm

16

Máy dệt 6 thoi dạng ống, kích thước từ 80 - 120 cm.

3

Máy tạo sợi, 500 tấn/tháng

3

Máy tạo sợi chuyên phục vụ cho sợi FIBC

Chứng chỉ